Radio 5

Brak produktów w koszyku.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie

Przypominamy o trwającym naborze do projektu „Starter dla młodych”.
WYSTARTUJ Z WŁASNĄ FIRMĄ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Oferujemy dotację w wysokości 23.050,00 zł. Poza tą kwotą, wszyscy uczestnicy projektu otrzymają finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł miesięcznie przez pierwsze pól roku działalności.
Projekt „Starter dla młodych” skierowany jest do:
– mieszkańców powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego, monieckiego i Miasta Suwałki – wszystkich osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy, a które:
– są w wieku 18-29;
– posiadają status na rynku pracy – osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r. w związku z panującą sytuacją epidemiczną.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Biura Partnera Projektu:
Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
• osobiście bądź przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
• drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Informacje kontaktowe